ตัวอย่างงานรับซื้อของร้านเพชรทวีคูณ

หน้างานเป็นสำนักงานที่ลูกค้าต้องการให้รื้อของภายในออก พร้อมเคลียร์พื้นที่ให้หมด

เรายินดีรับซื้อของทั้งหมด ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาขนของแยกออกไปทิ้งอีกครับ

ก่อนรื้อ

หลังรื้อ